08 maart 2013Sluit venster
1,5 miljoen euro voor ontwikkeling en verbetering medische beeldvorming
Amsterdam - Institute Quantivision (iQ), waarvan de Molecular Photonics groep van het Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences (HIMS) deel uitmaakt, heeft van ZonMw een subsidie ontvangen voor een onderzoeksprogramma van bijna 1,5 miljoen euro. Hiermee financiert iQ een onderzoekprogramma voor de ontwikkeling van apparatuur en software waarmee artsen sneller en nauwkeuriger ouderdomsziektes zoals kanker en dementie kunnen vaststellen en behandelen. iQ ontvangt deze subsidie in het kader van het Innovative Medical Devices Initiative (IMDI), dat als een publiek-private infrastructuur is ontstaan uit het NWO-thema Nieuwe Instrumenten voor de Gezondheidszorg. Het gehonoreerde programma omvat vier projecten waarin de acquisitie en verwerking van beelden, verkregen over het hele bereik van tegenwoordig beschikbare scantechnieken, centraal staan.

De projecten betreffen de ontwikkeling van methodes om:

  • PET/MRI-scans kwantitatief te kunnen gebruiken voor personalized medicine,
  • uit MRI-beelden van de hersenen snel en nauwkeurig de vorm en grootte van de hippocampus te bepalen,
  • in-vivo door middel van microscopische beelden stralingsschade van de slokdarm te kunnen kwantificeren,
  • een geheel nieuwe optische sonde te ontwikkelen waarin verschillende optische technieken worden gecombineerd.

Een belangrijk aspect van het programma is dat het in nauwe samenwerking en overleg met de uiteindelijke eindgebruikers, de specialisten werkzaam in de kliniek, wordt uitgevoerd. Ook is er binnen het programma een uitgebreide samenwerking met bedrijven die beschouwd worden als belangrijke spelers in het marktsegment van medische beeldvorming. Naast wetenschappelijke betrokkenheid zorgen zij voor een aanzienlijke financiele ondersteuning van het programma.

De nu ontvangen subsidie is onderdeel van een veel groter programma waarin iQ zal uitgroeien tot een centrum met een onderzoeksomzet van ruim 10 miljoen euro per jaar. Een dergelijk expertisecentrum komt bij uitstek tegemoet aan de huidige tijdsgeest waarin de gezondheidszorg een van de grote aandachtspunten is. Het onderliggende model van iQ past derhalve ook uitstekend binnen het topsectoren-beleid en de ambities van Horizon 2020.

iQ is opgericht door het Academisch Medisch Centrum (AMC), de Universiteit van Amsterdam (UvA), het Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL), VU medisch centrum en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Binnen iQ werken Amsterdamse toponderzoekers op het gebied van medische beeldvorming samen met industriële partners aan de ontwikkeling van nieuwe generaties medische instrumenten, programmatuur en hulpmiddelen voor de best mogelijke en duurzame zorg. iQ is in 2011 officieel erkend als een van de acht Centres of Research Excellence (CoRE) op het gebied van imaging, minimaal invasieve ingrepen en homecare.
http://www.uva.nl
Sluit venster