07 mei 2013Sluit venster
SURFsara lanceert Big Data Tooling Challenge
Amsterdam - Van mei tot en met oktober 2013 werken speciaal geselecteerde ICT-teams aan innovatieve oplossingen voor bedrijven die hun slagkracht willen vergroten door inzicht te verkrijgen in hun Big Data. SURFsara werkt in deze 'Big Data Tooling Challenge' onder meer samen met Vancis, TNO, Netherlands eScience Center, KPMG, CBS en Big Data Value Center. De Big Data Tooling Challenge heeft tot doel het bedrijfsleven, en in het bijzonder midden- en kleinbedrijven, bewuster te maken van de waarde van Big Data en wat je ermee kunt. Bedrijven krijgen inzicht in hun data aan de hand van datamining, modellering, statistiek en visualisatie. Samen met een multidisciplinair team wordt ook gekeken naar de ICT-bedrijfsstrategie. Door teams gedurende een bepaalde periode aan een datavraagstuk te laten werken, profiteren bedrijven op een laagdrempelige en kostenbesparende manier van de inzet van hoogwaardige ICT-diensten.

SURFsara nodigt bedrijven uit voor de Big Data Tooling Challenge. Deelname kan tweeledig zijn: bedrijven kunnen hun case - eventueel vergezeld van datasets - aanleveren waarmee multidisciplinaire teams van specialisten en studenten vervolgens aan de slag gaan. Daarnaast kunnen bedrijven zelf ook als specialist deel uit maken van een dergelijk team. Voorbeelden van werkgebieden zijn (online) retail, logistiek en energie of bedrijven die zich bijvoorbeeld bezighouden met thema’s als gezondheid en veiligheid.

Steeds meer bedrijven werken of krijgen te maken met enorme hoeveelheden databestanden die afkomstig zijn uit verschillende bronnen en die uiteenlopende soorten informatie bevatten: de zogenaamde Big Data. Het gaat daarbij om data die verwerkt, opgeslagen en geanalyseerd moet worden. Gebruik maken van een hoogwaardige ICT-infrastructuur is dan essentieel. Het Big Data Tooling Team maakt een analyse en voert snel en efficiënt complexe berekeningen uit die op een regulier computersysteem niet mogelijk zijn. Bedrijven kunnen met nieuw verkregen inzichten hun vraagstukken oplossen. Dit geeft hen de mogelijkheid sneller te schakelen en adequaat op marktontwikkelingen in te spelen.

Binnenkort wordt een 'Call for Proposals' geopend, met daarin de criteria voor deelname. Bedrijven kunnen nu al hun interesse kenbaar maken door een bericht te sturen aan innoveer@surfsara.nl . Zij worden dan op de hoogte gehouden van de verdere gang van zaken.
http://www.surfsara.nl
Sluit venster