30 juli 2013Sluit venster
Havenbedrijf Rotterdam gaat in zee met Fujitsu
Maarssen - Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een contract met IT-leverancier Fujitsu getekend voor het uitbesteden van het eindgebruikersbeheer van het Havenbedrijf. De deal is bijzonder omdat de Europese aanbesteding voor het kavel eindgebruikersbeheer de eerste grote ICT outsourcingsdeal (>10 miljoen) is, die in Nederland conform de richtlijnen voor prestatie-inkoop is gegund. De aanbesteding voor het uitbesteden van het eindgebruikersbeheer is de eerste grote stap in de IT sourcingstrategie van Havenbedrijf Rotterdam. Hiermee wil Havenbedrijf Rotterdam zijn IT-dienstverlening de komende jaren gefaseerd hercontracteren. Beide partijen tekenen een contract voor de duur van vijf jaar, met 2 keer een optie tot verlenging van 1 jaar. De bedoeling is dat Fujitsu vanaf 1 april 2014 volledige verantwoordelijkheid draagt voor het eindgebruikersbeheer van Havenbedrijf Rotterdam.

De aanbesteding bestond uit twee onderdelen: kantoorautomatisering en servicedesk. Havenbedrijf Rotterdam wil door deze twee facetten van dienstverlening uit te besteden verschillende doelstellingen realiseren. Om dit te realiseren moet de regievoering over verschillende clusters optimaal zijn.

Voor de opdracht heeft Havenbedrijf Rotterdam bewust gekozen voor een aanbesteding met een sterk kwalitatief gunningskarakter. Door de richtlijnen voor prestatie-inkoop te hanteren bij de aanbesteding wilde het een performer aan zich binden die kansen benut die kwaliteit toevoegen aan de opdracht. Tegelijkertijd was Havenbedrijf Rotterdam op zoek naar een leverancier die de risico's die uit het project voortvloeien tot een minimum kan beperken. Van de zes partijen die zich inschreven voor de gunning kwam Fujitsu als beste uit de bus.

Doel van het Havenbedrijf Rotterdam is de versterking van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt en industriecomplex van wereldniveau. Niet alleen in omvang, maar ook in kwaliteit. De kerntaken van het Havenbedrijf Rotterdam zijn de duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven en het handhaven van de vlotte en veilige afhandeling van de scheepvaart.
http://www.fujitsu.com/nl/
Sluit venster