13 augustus 2013Sluit venster
ERC Advanced Grant voor CWI Fellow Lex Schrijver
Amsterdam - CWI Fellow Lex Schrijver ontvangt een prestigieuze ERC Advanced Grant aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Schrijver, hoogleraar Discrete Wiskunde en Optimalisering aan de UvA, ontvangt de subsidie voor zijn project 'Applying Fundamental Mathematics in Discrete Mathematics, Optimization, and Algorithmics'. Schrijvers onderzoeksproject is gericht op versterking van de band tussen meer fundamenteel gerichte gebieden van de wiskunde - zoals algebra, meetkunde, analyse en topologie - en de meer toegepaste en recenter ontwikkelde disciplines discrete wiskunde, optimalisering en algoritmiek. Het algemene doel van het project is nieuwe effectieve instrumenten te ontwerpen die de complexiteit van structuren als netwerken, codes, knopen e.d. helpen ontrafelen, en meer grip te krijgen op dergelijke complexe structuren door middel van nieuwe karakteriseringen, scherpere grenzen en snellere algoritmes.

In de afgelopen jaren zijn er verschillende ontwikkelingen geweest waarbij methoden uit de representatietheorie, invariantentheorie, algebraische meetkunde, maattheorie, functionaalanalyse en topologie leidden tot nieuwe toepassingen in de discrete wiskunde en optimalisering, zowel theoretisch als algoritmisch. De onderzoeksresultaten kunnen onder andere worden toegepast op netwerken, codering, routering, en roostering en in de statistische en kwantumfysica, de informatica, en de logistiek.

De subsidie wordt toegekend aan excellente onderzoekers voor grensverleggend onderzoek en bedraagt per project 2,5 miljoen euro. De ERC Advanced Grant is onderdeel van het Europese Zevende KaderProgramma (KP7). De subsidie wordt toegekend aan excellente onderzoekers voor grensverleggend onderzoek. Behalve de onderzoeksideeen wordt hierbij ook de track record van de onderzoekers en hun onderzoeksomgeving beoordeeld.

Schrijver is al lange tijd aan het CWI verbonden. Van 1973 tot 1979 werkte hij voor het eerst bij het CWI, dat toen nog Mathematisch Centrum heette. Daarna kreeg hij een aanstelling als hoogleraar in Tilburg. Vanaf 1989 ging hij weer voor het CWI werken en in 1990 werd hij daarnaast deeltijdhoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. In 1995 werd hij benoemd tot lid van de KNAW en in 2008 van de Academia Europaea. Ook werd hij in die tijd lid van twee Duitse academies. Schrijver publiceerde meer dan 120 artikelen over zijn onderzoek en schreef verschillende boeken, die nu tot de standaardwerken behoren. Sinds zijn pensionering bij het CWI in mei 2013 is hij als CWI Fellow aan het instituut verbonden.
http://www.cwi.nl
Sluit venster