19 augustus 2013Sluit venster
BiographyNED paper runner up voor best paper award tijdens ACL 2013
Sofia - De jaarlijkse vergadering van de Vereniging voor Computational Linguistics (ACL) is een vooraanstaande conferentie op het gebied van de computationele taalkunde, die een breed spectrum bestrijkt van uiteenlopende onderzoeksgebieden die zich bezighouden met computationele benaderingen van natuurlijke taal. Tijdens de 51e editie, werd een papier uit het NLeSC project "BiographyNED" runner up voor de beste paper award. "Offspring from reproduction problems: what replication failure teaches us", met als auteurs Antske Fokkens (extern eScience engineer), Marieke van Erp, Marten Postma, Ted Pedersen, Nuno Freire en recente Spinozaprijswinnaar Piek Vossen, behandelt de problemen van de herhaling van experimenten in de wetenschap.

Herhalen van experimenten is een belangrijk instrument in de wetenschappelijke toolbox om eerder werk te controleren en voort te bouwen op bestaand werk. De auteurs presenteren twee concrete use cases waarin de belangrijkste technieken in het NLP domein betrokken zijn en waarin de auteurs aantonen dat het reproduceren van resultaten nog steeds moeilijk is. De auteurs laten zien dat de afwijking die gevonden kan worden bij de inspanningen tot reproductie leidt tot vragen over hoe onze resultaten moeten worden geinterpreteerd. Bovendien biedt onderzoek naar deze afwijkingen nieuwe inzichten en een dieper begrip van de onderzochte technieken. De auteurs identificeren vijf aspecten die de uitkomst van de experimenten kunnen beinvloeden en die doorgaans niet in research papers worden behandeld. De use cases tonen aan dat deze aspecten het antwoord kunnen veranderen op onderzoeksvragen wat leidt tot de conclusie dat meer zorg moet worden besteed aan het interpreteren van de resultaten en dat meer onderzoek vereist is in dit domein met betrekking tot het systematisch testen van methoden.

Antske Fokkens en Marieke van Erp kregen veel positieve feedback en de paper lijkt een discussie op gang te hebben gebracht over het reproduceren van resultaten in de computationele taalkundegemeenschap. Dit is een mooi resultaat voor een van de eerste BiographyNet publicaties.

http://www.youtube.com/watch?v=YW5nf6c8TMw
Sluit venster