22 november 2013Sluit venster
Open Knowledge bevordert snelle, creatieve innovatie in alle sectoren
Copenhagen - De Knowledge Exchange heeft een discussiepaper opgesteld om het rijke gebied te verkennen van open kennis om de partners te helpen bij het realiseren van hun doelstellingen. 'Open kennis' is de macht om snelle, creatieve innovatie te bevorderen door het uit handen geven van een idee. In essentie is iets 'open' als iemand het gratis mag gebruiken, hergebruiken en verder verspreiden. Het mag alleen worden onderworpen aan de verplichting om het aan de auteur toe te schrijven, en dan nog. De Knowledge Exchange heeft verkennende sessies georganiseerd met experts die een sterke visie hebben op de waarde van het open maken van kennis en op de stappen die moeten worden genomen om dit te bereiken. Deze meningen zijn verzameld in de Knowledge Exchange discussiepaper over Open Knowledge.

Mechanismen van open creatie bieden mogelijkheden om te werken en uit te wisselen met andere sectoren, zoals onderzoek, cultureel erfgoed en de overheid. Om goed gebruik van deze samenwerking te maken is er een toename van openheid nodig, om betere voorstellen en oplossingen te creeren. Men kan het zich eenvoudigweg niet veroorloven om kennis niet open te stellen, men heeft nood aan een open benadering om de uitdagingen die voor ons liggen aan te pakken.

Hoewel we gemakkelijk kunnen worden overtuigd over de voordelen van open kennis, is het in de praktijk toch anders. Mensen houden nog steeds kennis voor zichzelf of willen geld uit kennis slaan. De huidige competitieve omgeving stimuleert onderzoekers en medewerkers om zich te beschermen tegen diefstal van hun ideeen. Dit doen zij door het vergrendelen van hun werk achter patenten en intellectuele eigendomsrechten. We moeten openheid afdwingen, omdat er momenteel onvoldoende prikkels bestaan om dit spontaan te doen.

De deskundigen zijn overeengekomen om niet alleen maar plannen te maken of tijd te verspillen aan het zichzelf overtuigen dat open kennis goed is. Kom naar buiten en toon nieuwe dingen aan anderen - overtuig hen dat er een andere manier bestaat, aldus de experten.

De paper eindigt met suggesties voor het nemen van maatregelen bij het publiceren of financieren van inhoud.

De volgende personen hebben bijgedragen aan de paper:

  • Hans Bennis, Meertens Instituut
  • Rachel Bruce, JISC
  • Daniel Mietchen, Open Knowledge Foundation
  • Arthur van der Molen, Hogeschool Rotterdam
  • Leo Plugge, Wetenschappelijke en technische adviesraad SURF
  • Mogens Sandfær, Technical Information Centre, Denemarken
  • Nicola Yeeles, schrijver van de paper
http://www.knowledge-exchange.info/Default.aspx?ID=682
Sluit venster