09 december 2013Sluit venster
PRACE en XSEDE lanceren Call voor verzoeken om ondersteuning
Brussel - Op 9 december 2013 lanceerden PRACE en XSEDE gezamenlijk een uitnodiging om verzoeken voor steun in te dienen voor interoperabele diensten tussen PRACE en XSEDE resources door samenwerkende teams. PRACE en XSEDE zijn belangrijke onderzoeksinfrastructuren die peer-reviewed toegang aanbieden tot high-end HPC resources en diensten in respectievelijk Europa en de VS. PRACE en XSEDE hebben reeds een zeer succesvolle samenwerking voor de gezamenlijke organisatie van een jaarlijkse HPC Summer School en zijn nu bezig met het verkennen van mogelijkheden om hun inspanningen uit te breiden tot andere activiteiten die effectief samenwerkende onderzoeksgroepen kunnen ondersteunen verspreid over de VS en Europa. Een van deze opties is de levering van interoperabele diensten en daarom nodigen ze onderzoeksteams die gebruik maken van beide infrastructuren of geinteresseerd zijn om dit in de toekomst te doen uit om hun eisen voor dergelijke interoperabele diensten naar buiten te brengen. Verzoeken om steun dienen te worden voorgelegd aan prace-xsede@prace-ri.eu of prace-xsede@xsede.org voor 31 januari 2014.

Beide onderzoeksinfrastructuren zullen onderzoeksteams ondersteuning bieden voor het opzetten van de vereiste interoperabiliteit als een duidelijk voordeel is te verwachten van de nieuwe faciliteiten. Toewijzingen van resources maken geen deel uit van deze oproep, maar toewijzingen voor testdoeleinden zullen wel mogelijk zijn.

Deze oproep voor het aanvragen van steun vormt een aanvulling op de oproep van vorig jaar, die was gericht op blijken van belangstelling voor mogelijke gezamenlijke toewijzing van resources. Door deze call werd het duidelijk dat er grote belangstelling voor het inschakelen van de interoperabele faciliteiten van de twee infrastructuren bestaat. Deze oproep zal alle betrokken onderzoeksteams de mogelijkheid bieden om hun interesse in de verbetering van de interoperabiliteit te uiten en hun interesse aan te geven in collectieve ondersteuningsmogelijkheden door zowel XSEDE als PRACE.

Het XSEDE Senior Management Team en de PRACE Raad van Bestuur wachten nu op aanvragen voor steun voor dergelijke gezamenlijke activiteiten van PRACE en XSEDE. Het verzoek moet zich op de verbetering van de interoperabiliteit tussen PRACE en XSEDE richten. De geselecteerde voorstellen zullen steun krijgen van zowel het PRACE-3IP project als XSEDE om de interoperabiliteit te verbeteren. Voor het testen van de geimplementeerde oplossingen op de PRACE en XSEDE systemen kan tijd worden aangevraagd.

De verzoeken mogen niet langer dan twee pagina's bedragen en moeten de volgende punten bevatten:

1 . Identificeer de samenwerkende teams in Europa en de VS.

2 . De technische uitdagingen voor de samenwerkende teams als rechtvaardiging voor de voorgestelde activiteit.

3 . Een lijst van betrokken PRACE/XSEDE centra, waaronder het vaststellen van de haalbaarheid en acceptatie van het voorgestelde werk.

4 . De rechtvaardiging voor de toegang tot resources in de VS en Europa, waar dit van toepassing is.

5 . Welke inspanning de samenwerkende teams kunnen bieden door deel te nemen aan de collectieve ondersteuningsactiviteit en een schatting van de verwachte steun.

6 . Mechanismen voor het toezicht op de voortgang en evaluatie van de resultaten.

Er kunnen maximaal drie aanvragen worden geselecteerd voor een ondersteunende periode van maximaal zes maanden, ingaande op 1 april 2014. Elke succesvolle toepassing zal worden ondersteund met inspanning van maximaal drie personen/maand door PRACE en/of XSEDE personeel.

PRACE en XSEDE zal de voorstellen evalueren op basis van de volgende criteria:

  • Potentiele impact van de voorgestelde interoperabele dienst
  • Technische haalbaarheid
  • Engagement van de groepen die het voorstel indienen om bij te dragen aan de inspanningen
  • Benodigde inspanning door de PRACE en XSEDE teams

Op basis van deze beoordeling en de beschikbare middelen, zullen PRACE en XSEDE de aanvragen voor ondersteuning selecteren. Aanvragers worden tegen 15 maart 2014 over het resultaat van de beoordeling ingelicht, met inbegrip van redenen voor selectie of afwijzing.
http://www.prace-ri.eu/PRACE-XSEDE_Request_Support
Sluit venster