11 juni 2015Sluit venster
Acht nieuwe clouddiensten gekoppeld aan SURFconext
Utrecht - Er zijn acht nieuwe diensten aangesloten bij SURFconext: Nederlab met zoekfunctionaliteit naar gedigitaliseerde Nederlandstalige teksten, CompLing voor de taalwetenschap, onderzoeksinformatiesysteem Converis, online verzuimmanagementinformatiesysteem e-care, de telecomdienst TelcoView, de leverancier van Spend Control- en eProcurement-oplossingen PROACTIS, het online platform RemindoToets en de app iBabs. Door de koppeling van deze nieuwe clouddiensten met de samenwerkingsinfrastructuur SURFconext kunnen gebruikers eenvoudig en veilig inloggen met hun eigen instellingsaccount op basis van single sign-on. Nederlab en CompLing worden aangeboden door instellingen en zijn voor iedere instelling beschikbaar - gratis en zonder licentie. Deze diensten kunnen via het SURFconext Dashboard worden aangevraagd. Als u interesse heeft in Converis van Thomson Reuters of e-care van HumanCapitalCare, dient u contact op te nemen met de leverancier om een licentie af te sluiten. Voor iBabs kunnen instellingen een licentie afsluiten via SURFmarket. Voor RemindoToets, PROACTIS en TelcoView moeten afspraken worden gemaakt tussen de aanbieder en de instelling.

Via Nederlab kunnen onderzoekers en studenten alle gedigitaliseerde Nederlandstalige boeken, tijdschriften en handschriften van bibliotheken en onderzoeksinstituten van ca. 800 tot heden gezamenlijk doorzoeken en analyseren met binnen Nederlab ontwikkelde, gebruiksvriendelijke tekstanalysesoftware. Zo biedt Nederlab een laboratorium voor onderzoek naar de veranderingspatronen in de Nederlandse taal en cultuur. Nederlab wordt aangeboden door het Meertens Instituut.

De dienst CompLing (Computational Linguistics) bestaat op dit moment uit een drietal toepassingen ten behoeve van taalwetenschap waarmee Nederlandstalige corpora doorzocht kunnen worden. CompLing wordt aangeboden door Rijksuniversiteit Groningen.

Converis is een onderzoeksinformatiesysteem ter ondersteuning van universiteiten en onderzoeksinstituten in het beheren van data tijdens het complete levenscyclus van wetenschappelijk onderzoek.

e-care is een volledig online verzuimmanagementinformatiesysteem. Naast verzuim- en hersteldregistratie bevat e-care managementinformatie en rapportage op bedrijfs-, afdelings- en personeelsniveau. Door het verstrekken van relevante, kwantificeerbare managementinformatie over verzuimnormen, verzuimgegevens, statistieken en analyses, kan het management doelgerichte acties ondernemen.

TelcoView is een online dienst voor telecomadministratie. De elektronische facturen van de telecomoperator(s) worden automatisch in TelcoView geladen. Op het dashboard ziet de eindgebruiker welke acties open staan en waar zich opvallende situaties voordoen.

PROACTIS helpt organisaties hun resultaten te verbeteren door best practices te maken, bedrijfsprocessen te automatiseren en operationele controles te verbeteren. Het gehele purchase-to-pay proces wordt hierbij beheerst.

RemindoToets is een online platform voor het ontwikkelen van toetsvragen en toetsen en voor het afnemen van deze toetsen door deelnemers. Dit gebeurt in een beveiligde online omgeving met verschillende vraagtypen.

Met iBabs kan vergaderen efficienter en milieubewuster. Met de simpele app, zijn voor vergaderingen niet langer stapels documenten nodig, enkel een tablet of laptop. iBabs wil samen met deelnemende organisaties bijdragen aan een groene toekomst.

http://www.surf.nl/diensten-en-producten/surfconext/op-surfconext-aangesloten-diensten/index.html
Sluit venster