03 juni 2015Sluit venster
Nederlands bedrijf krijgt opdracht uit CERN voor upgrade van de ALICE detector
Eindhoven - Het Nederlandse bedrijf IBS heeft een grote opdracht gekregen om precisie apparatuur te ontwikkelen voor het positioneren en verbinden van sensor-elementen voor het ALICE experiment, 1 van de vier grote experimenten in de Large Hadron Collider (LHC) op CERN in Geneve, Zwitserland. De experimenten van de LHC deeltjesversneller hebben belangrijke bijdragen geleverd aan het begrip van de subatomaire wereld en zijn nog altijd bezig met het analyseren van de vele meetgegevens die verzameld zijn. Toch is het belangrijk om de detectoren up-to-date te houden zodat ook in de toekomst optimaal gebruik kan worden gemaakt van de grootste versneller ter wereld. Daarom zijn alle experimenten druk bezig met de voorbereidingen om na Run 2 van de LHC - om precies te zijn in de jaren na 2018 - delen van de detectoren te vervangen door instrumenten die nog nauwkeuriger en sneller zijn.

Waar nodig werken laboratoria en vergelijkbare instituten zoals Nikhef over de hele wereld samen om de nieuwe detectoren te ontwerpen en te bouwen. De experimenten maken, waar dat mogelijk is, ook gebruik van de kennis en ervaring in de industrie. Dit levert vaak interessante samenwerking op waarbij de industrie uitgedaagd wordt om op de grens van het mogelijke te werken, terwijl de wetenschap de beschikking krijgt over de nieuwste technieken en de kennis van grootschalige produktie.

Afgezien van nauwere banden met CERN is dit succes van IBS ook te danken aan intensieve begeleiding door de Industrial Liaison Officer (ILO) tijdens de hele tenderprocedure die in een geval als dit makkelijk meer dan een half jaar in beslag neemt. Er is de laatste jaren meer oog voor het belang van voldoende 'Return' van Big Science voor Nederland. Return wordt een steeds belangrijker argument om maatschappelijk draagvlak te behouden en te vergroten voor investeringen in wetenschap. Door die toenemende aandacht voor Return krijgen Nederlandse ILO's meer slagkracht om zich er sterker voor in te zetten. Het in 2012 door NWO opgerichte ILO-Netwerk is daar onder andere verantwoordelijk voor.

Rob Klopping, aangesteld door Nikhef, is de ILO voor Nederland bij CERN: "Dit is de grootste High-Tech order die Nederland gedurende de afgelopen 12 jaar heeft weten te behalen. Het is het resultaat van 5 jaar werken aan het verbeteren van de Return die Nederland haalt op het abonnementsgeld dat we betalen voor het lidmaatschap van onder andere CERN. Traditioneel is Nederland vooral goed in heel veel kleine orders, maar de afgelopen jaren is de weg ingeslagen om ook regelmatig echt grote aanbestedingen te winnen. De komende jaren zal dit steeds vaker voorkomen. Dat is te danken aan een betere bekendheid van CERN bij Nederlandse bedrijven en het intensief bouwen aan goede relaties tussen CERN-ingenieurs en de Nederlandse industrie. Zo werd bijvoorbeeld en paar jaar geleden Holland@CERN georganiseerd waarbij ruim 30 Nederlandse bedrijven mee op handelsmissie gingen naar CERN. De Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging (PV) voor de VN speelde daarbij een belangrijke rol. Volgend jaar is er weer een nieuwe editie gepland van Holland@CERN."

In Nederland wordt een actief beleid gevoerd om bedrijven op de hoogte te houden van wat er op CERN speelt en waar nodig contacten te leggen of achtergrondinformatie te geven.
http://www.ibspe.com/news/ibs-is-awarded-major-contract-by-cern-for-alice-detector-upgrade.htm
Sluit venster