09 juni 2015Sluit venster
Uitleg Aqueduct Global Flood Analyzer aan koning Willem-Alexander door Philip Ward
Washington - Tijdens het officiele bezoek aan de Verenigde Staten bezochten Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Maxima op 1 juni jl. de 'Global City Teams Challenge Expo' in het National Building Museum in Washington. Philip Ward van het Instituut van Milieuvraagstukken (IVM-VU) gaf tijdens de Expo uitleg over de Aqueduct Global Flood Analyzer aan koning Willem-Alexander en de minister van Buitenlandse Zaken, Bert Koenders. De Aqueduct Global Flood Analyzer is een interactief online platform dat de huidige en toekomstige potentiele schade door rivieroverstromingen voor bewoond gebied, bruto binnenlands product (bbp) en bevolking wereldwijd in kaart brengt. Het is de eerste tool ter wereld die dit mogelijk maakt. De Flood Analyzer is ontwikkeld door IVM-VU, World Resources Institute (WRI), Deltares, Universiteit Utrecht en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Ward vertelde samen met collega's Charles Iceland (WRI) en dr. Hessel Winsemius (Deltares) over de werking van de tool. Koning Willem-Alexander vroeg onder andere naar de ontwikkeling en toepassing van de Flood Analyzer en naar de manier waarop stakeholders de tool inzetten om overstromingsrisico’s wereldwijd in te schatten en te verminderen.

Met de Flood Analyzer worden wereldwijd gebieden met de hoogste overstromingsrisico's in kaart gebracht, zodat er gepaste maatregelen kunnen worden genomen om rampen te voorkomen. De Verenigde Naties, de Wereldbank en andere vergelijkbare organisaties gebruiken de tool om overstromingsrisico's voor ontwikkelingsprojecten in kaart te brengen, zodat ze de juiste prioriteiten kunnen stellen voor investeringen in maatregelen die de gevolgen van overstromingen verminderen. Herverzekeringsmaatschappijen kunnen dankzij de Flood Analyzer op efficiente wijze hotspots voor overstromingen identificeren, die vanwege een hoger overstromingsrisico een grotere financiële dekking behoeven. Organisaties als het Rode Kruis kunnen met de tool de effectiviteit van risicoreducerende maatregelen van tevoren in kaart brengen.

De Aqueduct Global Flood Analyzer is gebaseerd op GLOFRIS, een model dat overstromingsrisico's wereldwijd in kaart brengt. De ontwikkeling van dit model is gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

In de volgende wetenschappelijke artikelen staat meer informatie over de werking van het GLOFRIS-model:

1. Ward et al., 2014. Strong influence of El Niño Southern Oscillation on flood risk around the world . Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, doi:10.1073/pnas.1409822111

2. Ward et al., 2013. Assessing flood risk at the global scale: model setup, results, and sensitivity . Environmental Research Letters, doi:10.1088/1748-9326/8/4/044019

3. Winsemius et al., 2013. A framework for global river flood risk assessments . Hydrology and Earth System Sciences, doi:10.5194/hess-17-1871-2013
http://floods.wri.org/#/
Sluit venster