17 juni 2015Sluit venster
Europees Charter voor Toegang tot Onderzoeksinfrastructuren kan ook e-Infrastructuur operatoren helpen
Brussel - De Europese Commissie heeft een Europees Charter voor Toegang tot Onderzoeksinfrastructuren gepubliceerd. Dit omvat e-Infrastructuren zoals PRACE voor supercomputers; GEANT voor netwerken; EGI voor de Cloud federatie, IDGF voor Crowd computing en vele andere. Het Charter legt de basis voor een algemeen begrip over wat een toegangsbeleid voor onderzoeksinfrastructuren is en wat de onderliggende implicaties daarvan zijn. Toegang tot een infrastructuur betekent hoe gebruikers toegang kunnen krijgen tot een e-infrastructuur. Dit omvat hoe ze in aanmerking komen om de infrastructuur te gebruiken. Voor PRACE bijvoorbeeld dienen ze te slagen in een peer review systeem. Andere staan open voor universiteitspersoneel en studenten. Het is ook een aansporing voor de verschillende infrastructuren om een maximaal niveau van transparantie te garanderen met betrekking tot hun toegangsprocessen en procedures. Het Charter heeft geen wetsverplichting. De infrastructuuroperatoren, met inbegrip van de hogervernoemde voorbeelden, zijn vrij om het Charter toe te passen of niet.

Het Charter voor Toegang tot Onderzoeksinfrastructuren is ontwikkeld door de Commissie in nauwe samenwerking met de ESFRI, e-IRG en ERA stakeholder organisaties, zoals CESAER, EARTO, EUA, LERU, NordForsk en Science Europe.

De Europese Commissie, het Europees Strategie Forum van Onderzoeksinfrastructuren, de e-Infrastructuur Reflectie Groep en de Europese Research Area stakeholder organisaties zullen de relevantie en toepasbaarheid van dit Charter op regelmatige basis evalueren.
http://knowledgebase.e-irg.eu/documents/243153/246094/European+Charter+for+Access+to+Research+Infrastructures.pdf
Sluit venster