24 juni 2015Sluit venster
UvA maakt deel uit van Big Data Alliance
Amsterdam - Universiteiten, bedrijfsleven en kennis- en onderzoeksinstituten bundelen de krachten in de nieuw opgerichte Big Data Alliance (BDA). De voortrazende digitalisering zet de wereld zoals we die kennen nog dit decennium volledig op zijn kop. Er is sprake van een digitale wederopbouw, waarin innovatieve start-ups uit de grond schieten. De BDA wil met Big Data internationaal een voorsprong nemen, waardoor er nieuwe economische kansen ontstaan. Daarnaast moet de BDA een platform zijn waar vragers en aanbieders van expertise op het gebied van Big data elkaar makkelijk kunnen vinden. Big Data worden in Nederland al succesvol ingezet voor o.a. kankerbestrijding, dijkenverbetering en veilig verkeer. De Big Data Alliance is officieel gelanceerd op 24 juni 2015 en is een initiatief van Albert Bogaard, ORTEC; prof. dr. Marc Salomon, Dean Amsterdam Business School, UvA; prof. dr. Han van Dissel, decaan Economie en Bedrijfskunde, UvA; prof. dr. ir. Anwar Osseyran, UvA; prof. dr. Rob van der Mei, CWI/VU; en prof. dr. Ger Koole, VU.

De initiatiefnemers hebben een prominent als voorzitter weten aan te trekken: Alexander Rinnooy Kan. Rinnooy Kan is het meest bekend van zijn maatschappelijke functies als voorzitter van VNO-NCW, voorzitter van de Sociaal Economische Raad en - tegenwoordig - voorzitter van de Raad van Commissarissen van De Nederlandsche Bank. Maar zijn wortels liggen in wiskunde, econometrie en operations research.

Volgens de Automatisering Gids zet de Big Data Alliance - in de samenvatting van actiepunten door Rinnooy Kan - in op:

  • Publiek debat: "De publieke opinie moet zich realiseren wat hier gebeurt. De kansen en bedreigingen zijn te belangrijk om de beslissingen aan wetenschappers en bedrijfsleven over te laten."
  • Opleidingen: "De deskundigheden die nodig zijn voor deze wereld die zich voor ons opent, zijn schaars."
  • Onderzoek: "We zitten aan de rand van onze wetenschappelijke kennis op dit terrein, en misschien ook wel erover heen. Daar moeten we actie op ondernemen."
  • Innovatie: "Het is van belang om de vertaalslag naar de economische werkelijkheid te maken, door jonge bedrijven te helpen innovaties naar de markt te brengen."

Een van de speerpunten voor de universiteiten is het opleidingsvraagstuk. Dat wordt niet eenvoudig. In 2018 zullen volgens een inventarisatie van de Nationale DenkTank 10.000 data scientists nodig zijn om het potentieel van Big Data te realiseren, terwijl de aanwas zonder extra maatregelen maar 2000 data scientists zal bedragen, memoreert Marc Solomon van de Universiteit van Amsterdam. Hoe veel belang de Big Data Alliance hecht aan het oplossen van dit probleem, blijkt alleen al uit het feit dat de arbeidsmarktthematiek extra aandacht kreeg bij de aankondiging van het initiatief.

Een van de uitdagingen daarbij is, dat een data scientist een schaap met vijf poten moet zijn, blijkt uit een schets van de vaardigheden die Solomon wenselijk acht. Een data scientist moet goed kunnen omgaan met getallen en met ongestructureerde gegevens, moet bedreven zijn in het bouwen van modellen, moet verstand hebben van programmeren en de omgang met databases, moet kennis hebben van het toepassingsgebied en moet beschikken over de soft skills van de 21e eeuw: teamspeler, communicatief vaardig, en vooral gevoel voor ethiek en kennis van het toepasselijke recht.

Veel van de bestaande opleidingen in econometrie, operations research en informatica schieten, hoewel ze op hun terrein tot de wereldtop behoren, op een of meer van deze punten tekort, constateert Solomon. Door informatie-uitwisseling en door als liaison op te treden tussen de datascience-initiatieven, hoopt de Big Data Alliance de ontwikkelingen de juiste kant op te helpen sturen.

De Big Data Alliance wil door middel van samenwerking hiervoor oplossingen aandragen. Instituten moeten van hun eilandjes af om hun datasets te combineren. Het fenomeen big data gaat namelijk volgens de alliantie niet alleen over hoeveelheid, maar ook over structuur bieden en het combineren en analyseren van data. Omdat in de Big Data Alliance expertise wordt gebundeld, kunnen oplossingen uit verschillende invalshoeken aangedragen worden. Partijen moeten hierdoor sneller en beter antwoorden krijgen op hun vragen, is de verwachting, volgens Computable.

Daarnaast wil de Big Data Alliance de ontwikkelingen in een stroomversnelling brengen door programma's te starten rond maatschappelijk relevante thema's. Daarbij gaat het onder meer om iMobility - samen met de ANWB en iHealth - samen met het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Behalve deze organisaties participeren onder andere gemeente Amsterdam, Deltares en Ortec in de initiatieven.

Opmerkelijk is wel dat de IT-industrie schittert door afwezigheid, hoewel de Big Data-ontwikkelingen zeker ook voor IT-bedrijven nieuwe kansen bieden. De komende tijd zal de Big Data Alliance ICT-bedrijven actiever gaan benaderen om te participeren in het initiatief. Deelname is gratis, maar de Big Data Alliance verwacht van participerende ondernemingen wel dat ze onderzoekscapaciteit op het terrein van Big Data beschikbaar stellen, aldus de Automatisering Gids.
http://www.bigdata-alliance.org/
Sluit venster