14 juli 2015Sluit venster
Twee nieuwe Path-Finding projecten opgestart bij het eScience Center
Amsterdam - Bij het eScience Center werden twee nieuwe Path-Finding projecten opgestart. De projecten zijn bedoeld om de gelegenheid te bieden om snel tegemoet te komen aan wetenschappelijke uitdagingen op korte termijn, te fungeren als een pilot voor toekomstige onderzoeksprojecten, dringende technologische doelstellingen aan te pakken, of het potentieel te onderzoeken om grotere projecten op te starten. De twee projecten werden geselecteerd uit de Open Call voor Path-Finding projecten van juli. Voorstellen voor Path-Finding projecten kunnen het hele jaar door ingediend worden. Het eScience Center subsidieert projecten via rechtstreekse provisie van cash en in natura via de inzet van eScience onderzoeksingenieurs.

Het eerste project is van Dr. Franceso Carlo Nex van de Universiteit van Twente en is getiteld: "Improving Open-Source Photogrammetric Workflows for Processing Big Datasets".

Luchtfotografie over stedelijke gebieden wordt meer en meer aangewend om gedetailleerde foto's en 3D modellen aan te leveren om diverse toepassingen te ondersteunen zoals het actualiseren van kaarten, stadsplanning en waterbeheer. De grootte van deze fotogrammetrische projecten groeit snel met als gevolg een strijd voor meer hardware met meer geheugen- en rekenkracht. Op dit moment vertegenwoordigt de behoefte aan high performance hardware een van de grootste hindernissen in de ontwikkeling van efficiente geautomatiseerde toepassingen die fotogrammetrie gebruiken voor uitgestrekte gebieden.

Dit Path-Finding project streeft naar de installatie van drie instrumenten voor het verwerken van grote gegevensreeksen om deze te kunnen laten draaien op gebruikerscomputers.

De volgende tools zullen ontwikkeld en geintegreerd worden in de open-source MicMac bibliotheek: (i) een tool voor de optimale reductie van de tie-punten die gebruikt worden in het beeldorientatieproces; (ii) een grafische interface om manuele tie-punten te verzamelen in de kritische delen van grote en onregelmatige beeldblokken; (iii) een tool voor de optimale selectie van een subset van beelden uit grote gegevensreeksen. Twee verschillende gegevensreeksen zullen gebruikt worden voor de validatie van de geinstalleerde tools. De eerste gegevensreeks is een grote verzameling van UAV beelden in hoge resolutie. De tweede is een groot luchtbeeldblok om de realisatie van een fotogrammetrische pipeline evalueren voor het actualiseren van regionale en nationale 3D modellen.

Meer informatie is beschikbaar via de project pagina.

Het tweede project is van Dr. Dorothea Samtleben van de Universiteit van Leiden en is getiteld: "Real-time detection of neutrinos from the distant Universe".

Een nieuw gebied in de exploratie van het universum heeft zich aangediend met de recente ontdekking van hoog-energetische extraterrestriale neutrino's. Met de KM3NeT neutrinotelescoop die onder constructie is in de Middellandse Zee, kan men deze nieuwe kans ten volle benutten. Licht gecreeerd door partikels in neutrino interacties op aarde of in het water wordt verzameld met een groot 3-dimensioneel raster van sensitieve fotodetectoren. Alle gegevens worden overgebracht naar het vasteland voor verdere verwerking. Snelle filtering is essentieel om gegevensopslag toe te laten.

De huidige algoritmen leggen de nadruk op de selectie van specifieke signaturen in de correlaties door botsing die verwacht worden van hoog-energetische interacties. De efficientie wordt beperkt door het gebruik van de beschikbare rekenkracht.

Een accurate online reconstructie van de gedetailleerde karakteristieken van het event zoals de richting en energie van de neutrino kandidaten kan aanzienlijk de efficientie verhogen en er zo voor zorgen dat nuttige triggers optimaal aangeleverd worden bij andere astronomische faciliteiten zoals optische of gamma ray observatoria. In dit project zal het pad naar real time verwerking ontwikkeld worden.

Meer informatie is beschikbaar via de project pagina.
http://www.esciencecenter.nl/news/two-new-path-finding-projects-initiated
Sluit venster