13 juli 2015Sluit venster
ETP4HPC, EXDCI en SESAME Net - nieuwe HPC initiatieven in het Horizon 2020 programma
Frankfurt - In de Horizon 2020 sessie tijdens de recente ISC 2015 Conferentie in Frankfurt stelde sessievoorzitter Panagiotis Tsarchopoulos van de Europese Commissie vier sprekers voor: Jean-Francois Lavignon van Bull, Sergi Girona van PRACE, Francois Bodin van IRISA, en Karen Padmore van HPC Wales. Maar eerst gaf Panagiotis Tsarchopoulos nog een overzicht van de HPC ontwikkelingen in de Europese Unie. In 2012, werd een rapport gepubliceerd onder de titel "HPC: Europe's place in a global race". Nadien besloot de HPC Raad in 2013 in een document tot de "Oprichting van een Europees Technologie Platform voor HPC en een Strategische Research Agenda". Dit heeft geleid tot het HPC hoofdstuk in het Horizon 2020 programma dat drie elementen bevat: Computerwetenschap die naar exascale HPC evolueert; het bereiken van excellentie in HPC toepassingen; en het leveren van toegang tot de beste supercomputer faciliteiten en diensten, zowel voor de industrie als de academische wereld via PRACE.

De drie elementen zijn nauw met elkaar verbonden, aldus Panagiotis Tsarchopoulos. Specificaties van exascale prototypes moeten ontwikkeld worden en men moet beslissen over technologische opties voor toekomstige systemen. De EC gelooft in een nauwe samenwerking tussen HPC centra en Centres of Excellence voor toepassingen. Bovendien is het belangrijk om toepassingen voor co-design te identificeren.

De Call resultaten voor exascale technologieen kunnen in twee delen verdeeld worden. De eerste behandelt HPC sleuteltechnologieen; de tweede heeft betrekking op de ontwikkeling van het HPC ecosysteem door middel van gecoordineerde ondersteuningsacties. Deze hebben niets te maken met onderzoek. De eerste Call ronde werd afgesloten op 25 november 2014. Hier werden 81 geschikte voorstellen ontvangen met 652 deelnemers.

De start voor de eerste projecten is gepland voor het najaar 2015. Twee ecosysteem acties werden geidentificeerd, namelijk EXDCI en Eurolab-4-HPC.

De Call voor HPC Centre of Excellence bedraagt 14 miljoen euro. Het doel is om een beperkt aantal van gebruikersgecentreerde Centres of Excellence op te richten. Deze call werd afgesloten op 14 januari 2015. De Europese Commissie ontving 20 geschikte voorstellen. Deze projecten zullen eveneens in het najaar van 2015 starten. De toepassingsgebieden zijn hoge-energie fysica, geologie, enz.

De toekomstige Calls zijn gepland voor 2016-2017. Zij zullen co-design van HPC systemen en toepassingen bevatten, alsook de overgang naar exascale computing; en de ontwikkeling van het exascale ecosysteem.

De pan-Europese HPC infrastructuur en diensten zullen een investering vereisen van 15 miljoen euro. Het Openbare Procurement van innovatieve HPC systemen wordt geschat op 26 miljoen euro en het Human Brain Project krijgt 5 miljoen euro.

De tijdlijn ziet er als volgt uit. In 2014 werd aandacht besteed aan de technologische bouwstenen. In 2016 zal het niveau van co-design worden aangepakt. In 2017 wordt de overgang naar exascale gepland en in 2018 zal het tweede niveau van co-design volgen.

Tijdens de ICT 2015 Conferentie die in Lissabon gehouden wordt tussen 20 en 22 oktober, zullen sessies georganiseerd worden over EU HPC subsidies.

Meer informatie is beschikbaar via ec.europa.eu/horizon2020-hpc .

Jean-Francois Lavignon gaf een overzicht van ETP4HPC SRA. Dit is een open associatie die dient als tegenhanger van de Europese Commissie, om het HPC beleid in Europa te bespreken. De associatie werd opgericht in 2012 als een contractueel publiek-privaat partnerschap.

De ETP4HPC associatie heeft een strategische agenda ontwikkeld in 2013 en die is nu aan een update toe. Op dit ogenblik zijn er meer dan 170 experten betrokken in 8 werkgroepen. Workshops worden georganiseerd, zoals EESI2, en er zijn ook workshops voor eindgebruikers en ISVs. Er zijn 20 mensen vertegenwoordigd in iedere werkgroep.

Jean-Francois Lavignon legde uit dat er vier assen zijn, met name:

1. the HPC stack elementen die bestaan uit de HPC systeem architectuur, systeem software en management, en de programmeeromgeving

2. extreem geschaalde vereisten: gebalanceerd computer subsysteem, I/O en opslag performantie en verbetering van systeem- en omgevingskarakteristieken

3. nieuwe HPC ontplooiing op het gebied van wiskunde en algoritmen, alsook HPC gebruiksmodellen

4. HPC gebruiksexpansie: gebruik, kost-efficientie, HPC diensten; focus op MKBs; en opleiding en training

Op 25 februari 2015, werden er kickoff meeting sessies gehouden. In maart 2015 zijn de werkgroepen gestart. In mei 2015 was er een conferentie met EESI.

Serge Girona sprak over het EXDCI project. Partners in dit project zijn PRACE en ETP4HPC. Het project duurt 30 maanden en start in september 2015. Het budget is 2,5 miljoen euro.

Het doel is om de ontwikkeling en installatie van een gemeenschappelijk strategie te coordineren voor een Europees HPC Ecosysteem.

Het strategische doel is om een gemeenschappelijke Europese HPC strategie te ontwikkelen en om een gesynchroniseerde Europese HPC gemeenschap te leiden voor gezamenlijke structuur en synchronisatie van de gemeenschap.

De partners zullen een algemene planning en werkplanstructuur opstellen met periodieke updates van de Strategische Research Agenda en ze zullen ook het PRACE wetenschappelijk project updaten.

De werkpakketten bevatten onder meer:

  • WP2: technologisch ecosysteem en roadmap voor extreme en pervasieve data en computing
  • WP3: roadmap van toepassingen voor exascale
  • WP4: transversaal en strategisch perspectief
  • WP6: internationale liaison
  • WP7: impact monitoring: methodes en tools

De volgende acties en events zijn de KoM Meeting, 2-3 september in Brussel, Belgie; de Europese HPC Summit, 9-13 mei in Praag, Tsjechische Republiek; de initiele coordinatie workshop, 29-30 september in Rome, Italie, georganiseerd door EXDCI. De deelnemers zijn PRACE, ETP4HPC, CoE, en FETHPC project partners. Ze zullen met elkaar discussieren om een inzicht in het ecosysteem in zijn geheel te krijgen.

Francois Bodin had het over de technische en wetenschappelijke uitdagingen in het EXDCI initiatief. Hij benadrukte dat HPC strategisch is voor de economische groei en dat het een sleutelelement is voor de high tech industrie.

De HPC uitdagingen zijn de wegen naar exascale met oog voor parallellisme, fault tolerantie, energie-efficientie en heterogeniteit. De verschillende Wetten zoals Moore, Dennard over constante energie en Kryder over opslagdensiteit, bereiken hun limieten.

Enegieconsumptie wordt gedomineerd door het verplaatsen van data. Er zijn ook andere uitdagingen zoals de geheugenmuur, de gegevensexplosie, de verminderende MTBF, en economische beperkingen.

Het EXDCI initiatief is interdisciplinaire CSA. Er zijn twee wetenschappelijke acties, namelijk de ETP4HPC en de PRACE wetenschappelijke aanpak. Er zal samenwerking zijn tussen Eurolab4HPC en EXDCI voor de roadmap, maar ook voor training en innovatie. SRA thema's worden behandeld via de nieuwe FETHPC RIA.

Francois Bodin zei ook nog dat energie en programmeeromgevingen het landschap domineren maar dat de gegevens ondervertegenwoordigd zijn.

Er is een wereldwijd initiatief om een internationaal plan te delen en op te stellen om de volgende generatie van open source software voor wetenschappelijke HPC te ontwikkelen. Dit wordt het Internationale Exascale Software Initiatief genoemd.

De synergieen voor het ecosysteem groeien maar de economische dimensie moet in acht genomen worden. De EUrolab4HPC/EXDCI samenwerking heeft ook een sterke wereldwijde dimensie met betrekking tot de aanwezigheid van een vertegenwoordiger voor Big Data en Extreme-scale Computing.

Karen Padmore vertegenwoordigde het SESAME Net initiatief en sprak over dit Supercomputing Expertise for Small and Medium Sized Enterprises Network initiatief.

De steun van een netwerk van HPC competentie centra zal de toegang vereenvoudigen tot computerexpertise overal in Europa en de verspreiding mogelijk maken van best practices in het HPC bedrijfslandschap, aldus Karen Padmore.

Het doel van SESAME Net is coordinatie, verspreiding, training en uitwisseling van best practices maar er zullen ook acties uitgewerkt worden in andere programma's

De centra zullen opgezet worden met het specifieke doel om toegang tot de industrie en het MKB te promoten voor doeleinden als economische ontwikkeling en regeneratie. De centra hebben nu wel de expertise maar nog weinig engagement naar de bedrijven toe.

De SESAME Net kickoff meeting werd gehouden op 9-10 juli, 2015. De partners zijn nu bezig met het opzetten van het netwerk om een groeiend aantal leden op te vangen. Het materiaal is reeds beschikbaar. De partners willen ook workshops organiseren en een agenda met events opstellen en publiceren.
http://primeurmagazine.com/weekly/AE-PR-08-15-44.html
Sluit venster