20 juli 2015Sluit venster
SURFnet publiceert Request For Information (RFI) voor de volgende generatie van haar netwerk
Utrecht - SURFnet nodigt leveranciers uit te reageren op de recent gepubliceerde Request for Information (RFI) voor de doorontwikkeling van het nationale onderwijs- en onderzoeksnetwerk. Met deze RFI onderzoekt SURFnet de opties om haar bestaande netwerkinfrastructuur te upgraden. De infrastructuur omvat het optische netwerk, het Carrier Ethernet-netwerk, het IP-netwerk en de aanverwante netwerkmanagementsystemen. De RFI beschrijft de visie van SURFnet op netwerkontwikkelingen. Ze vraagt marktpartijen mee te denken over innovatieve oplossingen en de inzet van vooruitstrevende technologieën en waar nodig deze samen te ontwikkelen. De uitgangspunten van de RFI: een ongeevenaarde kwaliteit, het aanbieden van een rijk dienstenportfolio, en een open, programmeerbaar netwerk. De deadline voor inzending is 30 september 2015.

SURFnet is op zoek naar reacties van leveranciers die het volgende kunnen leveren: (een deel van de) netwerkoplossing, architectuur- en ontwerpadvies, levering van apparatuur en software en/of onderhoud en ondersteunende diensten voor de apparatuur en software. Van de mogelijk toekomstige partners wordt ook verwacht dat zij in nauwe samenwerking met SURFnet de netwerkinfrastructuur doorontwikkelen.

"SURFnet gelooft dat netwerktechnologie en netwerkconcepten op dit moment op een keerpunt staan qua aanpak en mogelijkheden", zegt Erwin Bleumink, directeur van SURFnet. "Nieuwe netwerktechnologie en netwerkconcepten scheppen nieuwe mogelijkheden maar leiden ook tot onzekerheden en uitdagingen. We gaan graag een partnership aan met onze leveranciers om samen deze onzekerheden en uitdagingen aan te gaan."

SURFnet verbetert continu haar netwerkinfrastructuur om de op SURFnet aangesloten onderwijs- en onderzoeksinstellingen toegang te geven tot de best mogelijke ICT-faciliteiten. Ook wil SURFnet met haar infrastructuur internationaal voorop blijven lopen om het onderwijs en onderzoek in Nederland internationaal te kunnen laten samenwerken en zo de Nederlandse kenniseconomie verder te stimuleren.

Globale planning Project SURFnet8:

  • 2015: Start aanbesteding middels Request For Information.
  • 2016: Request For Proposal (RFP) en tekenen van de contracten.
  • 2017: Start pre-productie van het nieuwe, programmeerbare netwerk. Samen met instellingen wordt gekeken of aan de wensen van de eindgebruikers is voldaan en of de vernieuwde versie van het netwerk naar behoren werkt.
  • 2018: Het open, programmeerbare netwerk wordt officieel opgeleverd. Alle instellingen zullen dan overstappen naar deze nieuwe, meer uitgebreide versie van het SURFnet-netwerk.
http://www.surfnet.nl/rfi-surfnet8
Sluit venster