10 juli 2015Sluit venster
SURF-cloudproject Webhosting naar volgende fase
Utrecht - Zes Nederlandse hogeronderwijs- en onderzoeksinstellingen werken samen met SURF aan de ontwikkeling van generieke dienstverlening voor webhosting. De eisen en wensen zijn inmiddels bepaald en goedgekeurd. Het SURF-cloudproject Webservices krijgt een vervolg onder de nieuwe naam: Webhosting. Instellingen vragen om een betrouwbare en veilige webomgeving waarmee hun medewerkers een website kunnen bouwen. In de toekomstgerichte visie past een goede ondersteuning van gebruikers bij het aanbieden van webhosting, bijvoorbeeld bij de koppeling van databases en ontwikkelmodules. Het doel van dit project is om een betrouwbare webomgeving in de cloud aan te bieden waarbij het gemak voor de gebruiker voorop staat. Medewerkers moeten eenvoudig een aanvraag kunnen doen om vervolgens snel en gemakkelijk een website te bouwen. Het aanbieden van een webomgeving via een gestandaardiseerd proces zorgt dat voor instellingen de kosten beter beheersbaar zijn en de ICT-dienstverlening naar een hoger kwaliteitsniveau wordt getild.
In samenspraak met 6 instellingen - UvA/HvA, TU/e, RUG, WUR en VU - en SURF zijn de eisen en wensen vastgesteld waaraan de nieuwe dienst moet voldoen. Inmiddels is dit overzicht behandeld en goedgekeurd door de stuurgroep. Op 1 augustus 2015 start de volgende fase, waarin SURF de dienst en een passend leveringsmodel zal formuleren. Besloten is dat de huidige stuurgroep aanblijft voor de volgende fase en ook de financiering van deze fase ligt bij de participerende instellingen. Het doel is om samen met de instellingen een breed inzetbare clouddienst te ontwikkelen, waar andere instellingen ook profijt van hebben.
http://www.surf.nl/kennis-en-innovatie/innovatieprojecten/startdatum-2015/surf-cloudproject-webhosting.html
Sluit venster