13 juli 2015Sluit venster
Europees Supercomputer Programma concentreert zich op HPC toegang voor het MKB in volgende Horizon 2020 periodeprogramma
Frankfurt - Tijdens ISC 2015 in Frankfurt, Duitsland stelde Augusto Burgueno-Arjona van het Departement voor e-Infrastructuren bij de Europese Commissie, in zijn welkomwoord dat HPC hoog op de Europese politieke agenda staat aangezien het erkend wordt als een essentiele technologie om een antwoord te bieden op de groeiende behoeften van de moderne samenleving. Maatschappelijke problemen worden getransformeerd in zakelijke opportuniteiten en brengen zo groei en jobs in de Europese economie. Volgens Augusto Burgueno-Arjona zullen er belangrijke stappen worden gezet, zoals de grootschalige platformintegratie van de technologische bouwstenen en de gecoordineerde aankoop op Europees niveau van sytemen van wereldklasse. In het tweede gedeelte van het gesprek dat we met Augusto Burgueno-Arjona hadden, kwam onder meer de rol van HPC voor Europa, en van Europees HPC voor de wereld aan bod.

HPC is sedert een aantal jaren reeds een prioriteit voor Europa. Zoals men weet, hebben we een Europese HPC strategie die ondersteund wordt door de Europese Commissie en die gebaseerd is op drie basispijlers: technologische ontwikkeling naar exascale; uitbouw van capaciteit en toegang tot HPC systemen; en de betrokkenheid van gebruikersgemeenschappen zodat ze werkelijk kunnen profiteren van alle mogelijkheden die HPC aanbiedt. Tot dusver is er al heel wat bereikt, aldus Augusto Burgueno-Arjona. Er zijn zeer succesvolle projecten. Sommige ervan zijn reeds in hun derde generatie voor de ontvangst van subsidies. Nu is het tijd om te denken aan inventarisering: hoe kunnen al deze technologieen geintegreerd worden in nieuwe prototypes, in nieuwe demonstrators? Dit is waar de Europese Commissie nu naar kijkt bij de voorbereiding van nieuwe stappen.

Er zijn nog twee bijkomende elementen. Het eerste is de coordinatie van het aankoopbeleid in de lidstaten. Coordinatie is nodig gezien de hoge kost van deze computers en de korte levenscycli. De Europese Commissie heeft al gemerkt dat sommige lidstaten bereid zijn om tenminste de mogelijkheid ervan te onderzoeken. Het andere belangrijke element, zoniet het belangrijkste, is de toegang vereenvoudigen tot HPC resources voor het MKB en andere innovatieve actoren. Dit gebeurt in de contekst van de Digital Single Market strategie die net werd aangeboord door de Europese Commissie.

Het basisobjectief en de sleutelbegrippen zijn digitale toegang van de industrie wat betekent dat het mogelijk gemaakt wordt voor gelijk welke sector, dat bedrijven alle mogelijkheden van ICT volledig kunnen benutten - en dit geldt uiteraard ook voor HPC technologieen. Het houdt ook de democratisering in van toegang tot HPC omdat er naar het begrip van de EC een aantal industrieen zijn, en een aantal actoren binnen deze industrieen die de mechanismen hebben begrepen en ontwikkeld om werkelijk gebruik te maken van HPC technologieen. Er is een groot aantal bedrijven waarvan sommige ook aanbieders van diensten en producten zijn voor deze grote spelers op de markt, die op dit moment geen toegang hebben tot HPC. Dus moet men mechanismen onderzoeken zodat HPC technologieen toegankelijk gemaakt worden en beschikbaar zijn, ook voor kleinere spelers of belangrijke spelers maar die de financiele kracht ontberen om echt te investeren in HPC technologieen.

In de volgende programmaperiode in 2016-2017 gaat de Europese Commissie proberen te experimenteren met een cooperatiemodel dat ook innovatieclusters, zoals ze genoemd worden, erbij betrekt. Dit zijn regionale clusters die als missie hebben om hun lokale economieen te ontwikkelen door de ontwikkeling te ondersteunen van nieuwe MKB bedrijven. Dit doen ze door resources beschikbaar te maken voor het MKB. Hetgeen de EC wil onderzoeken is of het samenbrengen van deze lokale entiteiten waarvan de missie het helpen van het MKB is om hen in contact te brengen met infrastructuur operatoren zoals HPC providers, zoals PRACE bijvoorbeeld, de toegang zou vergemakkelijken. De mechanismen die er nu zijn, zijn immers enkel Europees in die zin dat als je een lokale MKB bent en je wil een PRACE machine gebruiken, dan moet je eerst en vooral al weten dat PRACE bestaat en beseffen dat PRACE een programma heeft, namelijk SHAPE waarvoor je je kandidaat kunt stellen. De EC is ervan overtuigd dat MKB bedrijven zonder meer bekend zijn bij hun lokale organisaties en dat die beter geplaatst zijn om hulp te bieden. Dus dat is iets dat de EC in prototype gaat plaatsen in de volgende programmaperiode.

Vervolgens zullen er ook opties onderzocht worden om de capaciteit te verhogen, werkmechanismen om lokale en nationale budgetten te coordineren die gebruikt kunnen worden zodat regio's die specifiek gespecialiseerd zijn in bepaalde domeinen, bijvoorbeeld een structureel fonds kunnen inzetten voor de ontwikkeling en ontplooiine van HPC capaciteit op een manier die niet alleen gunstig is voor hun lokale bedrijven maar ook op het Europese niveau als het op een gecoordineerde manier gebeurt. Hiervoor doet de EC ook een beroep op politieke initiatieven zoals het Junckerplan bijvoorbeeld. Dit is een mechanisme om subsidies en leningen aan bedrijven te verlenen en dat het potentieel biedt om synergieen te creeren tussen alle subsidiemechanismen zoals Horizon 2020 en structurele fondsen, bijvoorbeeld.

Augusto Burgueno-Arjona lichtte voor ons nog even verder het Junckerplan toe.

Het Junckerplan is een mechanisme dat toegang tot leningen van de Europese Investeringsbank (EIB) mogelijk maakt. De Europese Commissie heeft samen met de EIB de garantie gecreeerd die de EIB in staat stelt om hoge-risico projecten te aanvaarden. Dus men zou zich bijvoorbeeld kunnen inbeelden dat een project HPC capaciteit ontplooit in enkele lidstaten met deelname van private partners zoals telco providers of zelfs gebruikers, zoals financiele instellingen of energiebedrijven. Tegelijkertijd zou de subsidie van deze private entiteiten die zouden zorgen voor de ontplooiing van deze infrastructuur, kunnen aangevuld worden met openbare subsidies die komen uit andere bronnen zoals een structureel fonds of Horizon 2020.

http://primeurmagazine.com/weekly/AE-PR-09-15-24.html
Sluit venster