13 juli 2015Sluit venster
Werkprogramma 2016-2017 van de Europese Commissie concentreert zich op het subsidieren van e-Infrastructuur diensten
Frankfurt - Tijdens ISC 2015 in Frankfurt, Duitsland, hadden we de gelegenheid om te praten met Augusto Burgueno-Arjona, verantwoordelijk voor het Europese e-Infrastructuur Programma bij de Europese Commissie, over e-Infrastructuren. e-Infrastructuren verwijzen naar infrastructuren voor onderzoek en innovatie en naar ICT infrastructuren, dus in principe netwerken, computer- en gegevensinfrastructuren. De Europese Commissie subsidieert de onderzoeksprojecten die betrekking hebben op netwerken, GEANT; high performance computing, EGI en PRACE; en projecten voor gegevens zoals EUDAT, open science en open access. Dit zijn de belangrijkste projecten. Daarbij komen nog de projecten die de Centers of Excellence voor HPC ondersteunen, virtuele onderzoeksomgevingen die bepaalde thematische domeinen bestrijken. In feit heeft de Commissie als doel om de ICT laag van de e-Infrastructuren die nodig zijn om onderzoekers hun onderzoek te laten doen, te subsidieren.

Op onze vraag of de Commissie ook het onderzoek zelf ondersteunt, gaf Augusto Burgueno-Arjona ons dit antwoord. Historisch gezien heeft DG Connect zich altijd geconcentreerd op het ICT gedeelte terwijl de collega's van DG RTD zich meer concentreren op thematische infrastructuren. Aangezien deze thematische infrastructuren meer gegevensgericht worden, begint de Commissie zich te realiseren dat er bepaalde infrastructuren zoals bijvoorbeeld ELIXIR, zijn die sterk gericht zijn op ICT en ICT infrastructuren. De uitdaging is nu om te garanderen dat de subsidies en diensten gerationaliseerd worden zodat de EC subsidies voor e-Infrastructuren zo aanwendt dat de diensten ook aangeboden worden aan de thematische infrastructuren. Op die manier kan er een aangepaste balans ontstaan van wat er verleend wordt aan e-Infrastructuren, aan de ICT-laag, en wat er verleend wordt aan de thematische infrastructuren die zich meer concentreren op de specifieke behoeften van bepaalde wetenschappelijke gemeenschappen.

De EC heeft een tweejarige programmacyclus. Om de twee jaar wordt er een werkprogramma opgesteld dat het resultaat is van consultatie met de belanghebbenden maar ook met de wetenschappelijke gemeenschap in het algemeen. De EC houdt uiteraard rekening met wat er in het verleden gesubsidieerd werd. De lidstaten houden een evaluatieproces via het programmacomite dat het werk in het onderzoeksprogramma controleert.

Wij vroegen wanneer het programma voor de periode 2016-2017 zal worden aangekondigd.

Augusto Burgueno-Arjona bevestigde dat de EC de laatste stappen in het proces aan het afronden is. Het werkprogramma zal hopelijk aangenomen worden in oktober. Dan wordt het openbaar gemaakt. Waarschijnlijk wordt het tijdens de ICT Conferentie die in Lissabon gehouden wordt tussen 20 en 22 oktober, aangekondigd en in detail toegelicht voor de potentiele belanghebbenden.

Enkele algemene zaken zijn nu al duidelijk. Het e-Infrastructuur deel waarvoor Augusto Burgueno-Arjona verantwoordelijk is, werd volledig besproken en bepaalde elementen werden reeds voorgesteld. Het verkeert nu in de eindfase - het document mag nog niet verspreid worden uiteraard - maar de belangrijke wijzigingen die aangebracht werden kunnen reeds toegelicht worden. In het verleden was er een werkprogramma-architectuur die sterk gebaseerd was op technologische lagen. Netwerkinfrastructuren, gedistribueerde computing, data-infrastructuren, enz. werden onafhankelijk van elkaar gesubsidieerd. Nu treedt er een convergentie op, niet enkel vanuit het perspectief van de technologie maar ook vanuit het perspectief van operatoren en service providers. De verschillen tussen deze lagen zijn meer en meer vervaagd. Er is een verschuiving opgetreden in de architectuur naar een dienst-georienteerd mechanisme. De aandacht ligt nu bij de diensten en die zullen gesubsidieerd worden.

Om dit te realizeren werd het werkprogramma in twee delen opgedeeld. Het eerste is integratie. De EC verwacht dat de huidige operatoren van netwerken, gedistribueerde computing, enz. de nodige inspanningen zullen doen om de diensten die ze aanbieden te integreren en naadloos te combineren. Dit is 1 aspect. Het andere deel is innovatie. Hier hoopt de EC de ontwikkeling van nieuwe diensten aan te moedigen. Het basisidee hier is dat de know how van de huidige operatoren erkend wordt en daarom werd een deel van het budget gereserveerd voor platform-gerichte innovatie. Dit budget zal besteed worden aan de huidige operatoren om nieuwe diensten te blijven ontwikkelen op hun platformen. Maar de EC besteedt ook extra aandacht aan gebruikersgerichte innovatie. Het doel is om nieuwe actoren, het MKB of innovatieve bedrijven, aan te moedigen om gebruik te maken van de diensten die reeds bestaan, hetzij om hun eigen bedrijf te ontwikkelen, of om nieuwe bijkomende diensten te ontwikkelen boven op de bestaande infrastructuren.

Het objectief is om een open ecosysteem van e-Infrastructuur diensten te voeden en te ontplooien dat op lange termijn op alle mogelijke manieren aangewend wordt en open is voor creatieve en vernieuwende ideeen.

We informeerden ook naar de mening van Augusto Burgueno-Arjona over ideeen als een e-Infrastructuur Commons waar de e-IRG gemeenschap over praat en het Open Science Commons dat leeft binnen EGI.

Augusto Burgueno-Arjona benadrukte nogmaals hoe de subsidies georganiseerd zijn nu. De EC ondersteunt de visie van de Commons alsmede het concept van de Europese Cloud voor Onderzoek en Wetenschap dat recent ook naar voren werd gebracht. De EC beschouwt deze zaken als complementair. De grootste zorg van de EC is hoe het Europese budget wordt toegewezen voor e-Infrastructuren en de meest efficiente manier is om diensten te subsidieren. Of dit resulteert in een natuurlijke structuur of een natuurlijke manier om de Commons en/of de Europese Cloud voor Onderzoek en Wetenschap te installeren, moet afgewacht worden. Vanuit het perspectief van Augusto Burgueno-Arjona bestaat de kans daadwerkelijk dat, als de EC de Calls succesvol kan afronden met goede voorstellen en een uitgebreide bepaling van diensten, het natuurlijk gevolg zal zijn, tenminste op Europees niveau, dat men in staat zal zijn om de bepalen welke die Commons zijn en te bepalen welke de diensten zijn die aangeboden worden door de Europese Cloud voor Onderzoek en Wetenschap.

Augusto Burgueno-Arjona is van mening dat het consistent en compatibel is en dat het deze conceptualiseringen, zogenaamd, van de e-Infrastructuur versterkt maar, zoals hij eerder bevestigde, liggen de maatregelen van hoe de subsidie gestructureerd wordt nu vast.

Als we het goed begrijpen ligt de focus van de structurering van de subsidie op de diensten die fungeren als bouwstenen. Als de gemeenschap zegt dat die bouwstenen beter moeten georganiseerd worden op een manier dat ze een soort van Commons vormen dan is dit iets wat de gemeenschap zelf moet doen.

Augusto Burgueno-Arjona bevestigde dit. Hij hoopte ook dat de e-Infrastructuren niet enkel een Europese inspanning zijn. In feite is de Europese inspanning in termen van budget beperkt vergeleken bij de inspanning die de lidstaten leveren voor de ontwikkeling van infrastructuren. De lidstaten worden geconfronteerd met dezelfde soort problemen. Omwille van historische redenen werd de subsidie georganiseerd per technologische laag. Dit kan wellicht de weg tonen naar een alternatieve manier van subsidie die ook de lidstaten mogelijk aanmoedigt om hun subsidies te structureren naar diensten toe. Op die manier ontstaat heel natuurlijk een mogelijkheid om de Commons te definieren en te identificeren welke delen van de Commons door welke partij gesubsidieerd worden. Dat moeten we afwachten. We weten het niet en we hebben geen kristallen bol maar de hoofdzorg van de EC was om te garanderen, zoals eerder benadrukt, dat de diensten gesubsidieerd worden op een Europees niveau en dat ze goed geidentificeerd zijn, goed gedocumenteerd, goed ondersteund, enz.

Meer details zullen worden belicht en uitgelegd, zoals bijvoorbeeld de catalogus van diensten waarvan de EC graag zou hebben dat die ontwikkeld wordt. De EC maakt ernstig werk van het creeren van rotsvaste KPIs, kostmodellen, en al wat daarbij komt kijken. De EC hoopt zo een stevig pakket te creeren dat uiteindelijk de ontwikkeling zal mogelijk maken van de Commons en de Europese Cloud voor Onderzoek en Wetenschap.
http://primeurmagazine.com/weekly/AE-PR-09-15-54.html
Sluit venster