16 november 2015Sluit venster
PRACE lanceert Derde Call voor Toepassingen onder SHAPE
Brussel - De Derde Call voor Toepassingen voor SHAPE werd geopend op 16 november 2015 en zal afsluiten op 14 januari 2016. U kunt projectvoorstellen indienen die, indien succesvol, toegang krijgen tot de PRACE resources vanaf 7 maart 2016. Het selectiecomite bestaat uit vertegenwoordigers van het PRACE Industrieel Adviescomite (IAC), de PRACE Raad van Bestuur (BoD) en het PRACE IP Project. SHAPE staat voor MKB HPC aanvaardingsprogramma in Europa. Het is een pan-Europees programma ondersteund door PRACE. Het programma streeft ernaar om bewustzijn te creeren en Europese MKBs uit te rusten met de expertise die nodig is om voordeel te halen uit de vernieuwende mogelijkheden gecreeerd door High-Performance Computing (HPC) om zo de concurrentiekracht te verkogen. Het programma geeft MKBs de kans om te profiteren van de expertise en kennis ontwikkeld binnen de hoogwaardige PRACE Onderzoeksinfrastructuur. Vooruitgang in simulatie op HPC systemen creeert nieuwe bedrijfsmogelijkheden. Vandaag hangen de vernieuwende capaciteiten van veel bedrijven af van prototyping, modellering en verwerking ondersteund door HPC maar MKBs hebben vaak te weinig kennis en resources om volop voordeel te halen uit deze mogelijkheden.

SHAPE helpt Europese MKBs deze drempel te overwinnen. Het voorziet MKBs van kennis met betrekking tot geavanceerde ontwerptechnologieen om de ontwikkeling mogelijk te maken van nieuwe producten en diensten, de markttijd te verkorten, de kost van R&D te verkleinen en de dienstkwaliteit te verhogen. SHAPE zorgt voor technologische overdracht tussen de academische wereld en industrie en vereenvoudigt de definitie van een werkbare oplossing gebaseerd op HPC en van een geschikt bedrijfsmodel.

Tot op heden hebben de beide voorgaande SHAPE Calls aan 21 SMEs de kans geboden om PRACE resources en expertise te gebruiken om oplossingen te ontwikkelen en de bedrijven te voorzien van kennis die hen in staat stelt om een gedegen besluit te maken met betrekking tot de geselecteerde HPC oplossingen en toekomstige acties zorgvuldig te plannen.

Doel van de Derde Call voor Toepassingen is om te werken met een kleine selectie van MKBs en HPC-gebaseerde instrumenten en technieken te introduceren in hun operationele en productie-omgeving. De Call is open voor alle Europese MKBs die een goed idee hebben dat kan geimplementeerd worden met gebruik van HPC. De geselecteerde oplossingen moeten een potentiele en tastbare Return on Investment opleveren voor hun bedrijf. Na een open selectieprocedure gebaseerd op bedrijfs- en technische criteria, houdt het projectwerk het volgende in:

  • een aangepast HPC model definieren voor de geselecteerde oplossing;
  • de bedrijfstechnische leefbaarheid evalueren van de oplossing;
  • de mogelijkheid krijgen om de PRACE resources te gebruiken om de oplossing te testen via de PRACE Preparatory Access in een open R&D model.
PRACE experten zullen met de geselecteerde MKBs werken om hun oplossingen te ontwikkelen, de deelnemende MKBs van kennis te voorzien die hen in staat stelt om een gedegen besluit te vormen over de geselecteerde HPC oplossing. Speciale aandacht wordt gegeven aan onafhankelijke dienstverleners om betrokken te worden met de implementatie in een later stadium.
http://prace-ri.eu/shape-application-form
Sluit venster