12 mei 2016Sluit venster
Nieuwe zoekmachine geeft sneller goede resultaten
Amsterdam - Hoe weet Google welke zoekresultaten het moet laten zien? UvA-promovendus Anne Schuth ontwikkelde een nieuwe methode waarbij tientallen tot honderden zoekalgoritmen tegelijkertijd met elkaar vergeleken kunnen worden. Daardoor kan sneller dan nu bepaald worden welk zoekalgoritme het beste is. De promotieplechtigheid vindt op 27 mei plaats aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Er zijn vaak miljoenen webpagina's die een mogelijk antwoord op een zoekvraag geven. Zoekmachines als Google ontwikkelen constant nieuwe algoritmen om die miljoenen pagina's te sorteren. Anne Schuth richtte zich in zijn onderzoek op methoden om deze zoekalgoritmen op een efficiente manier met elkaar te kunnen vergelijken. Op dit moment wordt daarbij onder andere de zogeheten interleaving-methode gebruikt. Daarbij worden twee algoritmen vergeleken door de zoekresultaten van deze algoritmen om-en-om in een enkele resultatenlijst aan een gebruiker van de zoekmachine te tonen. De gebruiker kan vervolgens niet zien waar de resultaten vandaan komen en klikt gewoon op het resultaat dat het meest bevredigende antwoord geeft. Bij de interleaving-methode wordt gekeken welke van de twee zoekalgoritmen dit antwoord gaf en concludeert dat dit algoritme beter was. Als dit herhaald wordt voor miljoenen gebruikers, kan betrouwbaar vastgesteld worden welk zoekalgoritme beter werkt.

"Interleaving heeft echter een grote beperking: er kunnen slechts twee zoekalgoritmen tegelijk met elkaar worden vergeleken", vertelt Anne Schuth. "Ik heb tijdens mijn promotie daarom een multileaving-methode ontwikkeld die deze beperking niet heeft. Met multileaving kunnen enkele tientallen tot zelfs honderden zoekalgoritmen tegelijkertijd met elkaar worden vergeleken door om-en-om de resultaten die deze algoritmen bovenaan plaatsen aan gebruikers te tonen. Interacties van de gebruikers worden geinterpreteerd om een voorkeur te bepalen."

Anne Schuth toont aan dat op deze manier veel sneller bepaald kan worden welk zoekalgoritme het beste is. Dat heeft als gevolg dat gebruikers eerder gebruik kunnen maken van deze algoritmen en dus eerder een antwoord op hun zoekvraag krijgen. Op dit moment maken in ieder geval grote bedrijven als Bloomberg, Netflix en Yandex al gebruik van de multileaving-methode van Schuth.

De studie van Dhr. A.G. Schuth heeft als titel: "Search Engines that Learn from Their Users". Promotor is prof. dr. Maarten de Rijke. Copromotor is dr. Shimon Whiteson.

De promotie vindt plaats op vrijdag 27 mei 2016 om 13.00 uur in de Aula van de UvA, Singel 411, Amsterdam.
http://www.uva.nl/nieuws-agenda/agenda/alle-evenementen/content/promoties/201/05/nieuwe-zoekmachine-geeft-sneller-goede-resultaten.html
Sluit venster