17 mei 2016Sluit venster
27 juni 2016 - 16h30 - Convocatie voor de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Gridforum Nederland in zaal A1.04 aan het Science Park 904, Amsterdam
Amsterdam - Hierbij nodigen we alle leden van Gridforum Nederland uit voor een Algemene Ledenvergadering. Belangrijkste agendapunt is de opheffing van de vereniging. Aan alle goede dingen komt een eind. Voor het Gridforum is dat nu. De aandacht van de community voor grids als technologie voor gedistribueerde computing is inmiddels verlegd naar onderwerpen als clouds en big data. Het bestuur heeft enkele jaren geleden al besloten geen contributie meer te heffen en de activiteiten te beperken tot het uitbrengen van de maandelijkse nieuwsbrief. Nu is de kas van de vereniging leeg. De agenda van de Alagemene Ledenvergadering is bijgevoegd. We hopen van harte U allen te ontmoeten.

Agenda:

  • opening
  • vaststelling agenda
  • overzicht activiteiten
  • verslag kas commissie
  • besluit tot opheffing vereniging
  • wat verder ter tafel komt
  • sluiting vergadering

Namens het bestuur van Gridforum Nederland,

Met vriendelijke groet,

Cees de Laat

Voorzitter
http://gridforum.nl
Sluit venster