17 mei 2016Sluit venster
Quantum Manifesto: Europa koploper in quantumtechnologie
Amsterdam - 3400 topmensen uit wetenschap, onderzoek en bedrijfsleven roepen de Europese Unie op om 1 miljard euro te investeren in de doorontwikkeling van quantumtechnologie. Met deze oproep, het Quantum Manifest, steunen zij het initiatief van minister Henk Kamp en eurocommissaris Guenther Oettinger om te komen tot 1 Europees programma voor quantumtechnologie. Op 17 mei 2016 namen Kamp en Oettinger het Quantum Manifest in ontvangst tijdens een conferentie in het kader van het Europees voorzitterschap in Amsterdam. Door haar vele toepassingsmogelijkheden kan quantumtechnologie een belangrijke bijdrage leveren aan wereldwijde maatschappelijke uitdagingen. De rekenkracht en precisie van deze technologie bieden oplossingen voor mondiale vraagstukken over het klimaat, energie, gezondheidszorg en veiligheid. Europa wil haar vooraanstaande positie op het gebied van quantumtechnologie vasthouden en verder uitbouwen. Om dit te bereiken is door minister Kamp van Economische Zaken en EU-Commissaris Oettinger voor Digitale Economie en Samenleving, samen met andere lidstaten, het bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen gewerkt aan een Quantum Manifesto. Dit manifest bevat een allesomvattende Europese strategie voor de ontwikkeling van quantumtechnologie. Dit manifest moet ervoor zorgen dat Europa haar voorhoedepositie behoudt en verstevigt en werd tijdens Quantum Europe 2016 op 17 en 18 mei uitgebreid gepresenteerd en besproken.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken, tevens EU-voorzitter, zei: "Wereldwijd is er een technologie wedloop gaande tussen onderzoekers uit Europa, de Verenigde Staten en China om de quantumcomputer met extra rekenkracht als eerste te ontwikkelen. Met steun van het kabinet neemt het Nederlandse onderzoeksinstituut QuTech een leidende positie in." Hij vervolgde: "Om de veelbelovende technologie door te ontwikkelen tot praktische toepassingen, is Europese samenwerking nodig. Alleen dan slagen wij er in om niet alleen in wetenschappelijk, maar ook in economisch opzicht te profiteren van de mogelijkheden die de quantumtechnologie in de toekomst biedt."

Eurocommissaris Oettinger voor Digitale Economie en Wetenschap, legde uit: "Voortbouwend op de sterke steun voor het Quantum Manifest, willen wij een ambitieus, grootschalig en baanbrekend initiatief lanceren. Daarmee willen we het volledige potentieel van de quantumtechnologie ontsluiten, de ontwikkeling versnellen en producten ontwikkelen voor consumenten. Europa wil leidend zijn in de wereldwijde race van de ontwikkeling van quantumtechnologie en het gebruik ervan door de industrie bevorderen. Geen enkel land lukt dat alleen, samenwerking is van essentieel belang om te slagen. We moeten nu handelen om samen dit grote Europese initiatief waar te maken."

Nederland spant zich tijdens het Europees voorzitterschap in om leidende onderzoeksinstituten voor quantumtechnologie, zoals QuTech, en bedrijven in Europa te verbinden in een gezamenlijk programma. Nederland was om die reden gastheer van de speciale Quantum Europe-conferentie waar 300 wetenschappers en ondernemers samenkwamen. Ook na het voorzitterschap houdt Nederland een coordinerende rol in de voorbereidingen voor het Europese programma voor quantumtechnologie.

De quantumcomputer, een nieuw type computer die kan zorgen voor een nieuwe revolutie, is er nog niet. Daar hebben wetenschappers waarschijnlijk nog ruim 10 jaar voor nodig. Duidelijk is al wel dat de rekenkracht met deze computer enorm toeneemt door quantumbits, oftewel qubits.

De quantumcomputer maakt gebruik van de bijzondere eigenschappen van kleine deeltjes, zogeheten quantumbits. Deze deeltjes kunnen een enorme rekencapaciteit leveren, waardoor snel en efficient gigantische hoeveelheden data kunnen worden geanalyseerd. Die rekenkracht is nodig om nog preciezere sensoren en meetinstrumenten te ontwikkelen, waarmee bijvoorbeeld de werking van medicijnen tot op de persoon nauwkeurig bepaald kunnen worden.

De quantumcomputer is een kans voor wetenschap, overheden en bedrijfsleven. Het helpt bedrijven bij het doorzoeken van waardevolle big data, natuurkundigen bij het maken van klimaatmodellen, de logistiek bij het optimaliseren van processen en de industrie bij het berekenen van nieuwe vliegtuigconcepten of farmaceutische systemen. Veel sectoren zullen baat hebben bij deze uitvinding. Het is aan het bedrijfsleven om aan te geven waar toepassingen nodig zijn. De kwantumcomputer heeft in de 21e eeuw misschien wel eenzelfde revolutionaire impact als de klassieke computer in de 20e eeuw.

Naast financiele bijdragen door bedrijven als Microsoft en Intel, investeert het kabinet meer dan 146 miljoen euro in QuTech in tien jaar tijd. In 2014 is het onderzoeksinstituut door het kabinet benoemd tot 1 van de vier Nationale Iconen. Dit zijn innovaties die de potentie hebben om te zorgen voor toekomstige welvaart en die bij kunnen dragen aan het oplossen van mondiale vraagstukken.

QuTech werd in 2013 opgericht door de TU Delft en TNO. In 2015 legden zes partners met een convenant een solide basis voor een periode van 10 jaar onder het QuTech instituut. Naast de TU Delft en TNO zijn dat de ministeries van EZ en OCW, NWO/STW/FOM en de topsector High Tech Systems and Materials (HTSM).

De Europese Commissie heeft onlangs voorgesteld een miljard euro beschikbaar te stellen voor een op te richten Quantum Flagship, een grootschalig Europees onderzoeksprogramma dat Europese onderzoekers, bedrijven en vragende partijen verbindt op een gezamenlijke ambitie en roadmap en die de quantummechanica verder ontwikkelen en dichter naar de markt brengen. Het Quantum Flagship is onderdeel van het 'Technology Package', een breed pakket aan maatregelen om de digitale economie van Europa te versterken.

http://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/05/17/3400-topmensen-%E2%80%9C1-miljard-euro-voor-europese-quantumcomputer%E2%80%9D
Sluit venster