06 april 2016Sluit venster
CERN technologie voor de Large Hadron Collider evolueert van computing Grid tot scientific Cloud
Amsterdam - Tijdens de EGI Conferentie 2016 in Amsterdam, spraken wij met Eckhard Elsen, Directeur voor Onderzoek en Computing bij CERN in Geneve, Zwitserland. Eckhard Elsen sprak over enkele programma's die uitgevoerd worden bij CERN. CERN is voornamelijk bezig met fundamentele natuurkunde en deeltjesfysica waarin onderzoekers protonen op elkaar laten botsen met hele hoge energie en daarbij kijken naar de resultaten van deze botsingen. De botsingen worden geregistreerd in zeer grote detectoren die een enorme hoeveelheid gegevens spuien voor verdere analyse. De groep natuurkundigen gaat bij elkaar zitten om doorheen de gegevensbestanden te zeven op zoek naar zeldzame resultaten van de botsingen die leiden tot nieuwe inzichten in de natuurkunde. Een voorbeeld hiervan is de ontdekking van het Higgs deeltje vier jaar geleden. De lange zoektocht naar dit deeltje leidde tot de Nobelprijs voor Francois Englert en Peter W. Higgs. Uiteraard willen de onderzoekers een dergelijke fundamentele ontdekking graag herhalen. Daarom verhogen ze de interactiegraad, die luminositeit genoemd wordt. In de volgende zes jaar wil men zo een graad van magnitude winnen bij de interactie en nog een volgende graad tegen 2025. Dan zal het volume aan gegevens dat kunstmatig wordt gegenereerd reeds bij de grootste ter wereld zijn. Als men een factor van 100 toevoegt, kan men begrijpen dat de onderzoekers behoefte hebben aan de grootst mogelijke rekenkracht.

De technologie die CERN aanwendt sedert 15 jaar is het wereldwijde HC computing Grid dat het zeer goed heeft gedaan. Het bestaat uit een gefedereerd netwerk van computers die snel zijn en met elkaar verbonden worden zodat onderzoekers de gegevens kunnen analyseren van waar ook ter wereld, in de USA, in Europa of in Azie. De volgende stap in deze evolutie is een meer algemene benadering die we nu kennen als Cloud. De onderzoekers maken meer en meer gebruik van de wetenschappelijke Cloud. Het is een omgeving waarbinnen de gegevens kunnen geanalyseerd worden zonder dat men in detail weet welke computer de berekeningen doet en waar die zich bevindt. De onderzoekers slaan de gegevens voor lange tijd op dus is er ook behoefte aan stabiele gegevensopslag.

De onderzoekers kijken erg uit naar de ontwikkelingen die nu aan het opkomen zijn in vele wetenschappelijke disciplines en de wetenschappelijke Cloud wordt het buzz woord van de toekomst. Nu willen de onderzoekers dit concept meer en meer gaan uitbouwen.

CERN maakt voor het eerst ook deel uit van de ESFRI roadmap met het High Luminosity - Large Hadron Collider project. We vroegen Eckhard Elsen wat die samenwerking precies inhoudt.

Eckhard Elsen sprak over een kleine wijziging in de filosofie van de Europese Commissie. In 2012 was er ook een ESFRI roadmap waarin hetzelfde project opgenomen was maar toen dacht men na over het feit dat de wereldwijde gemeenschap van hoge-energie natuurkundigen het project geevalueerd had en zijn veto had uitgesproken. Daarom werd het CERN LHC uiteindelijk vermeld in een bijlage van de roadmap. Nu echter heeft het High Luminosity LHC project zoveel uitstraling gekregen dat men niet anders kan dan het in de ESFRI roadmap opnemen. Het heeft zijn plaats gewonnen, maar niet als een toekomstig project dat nog doorheen een goedkeuringsfase heen moet. Het is nu een landmark project waar men niet meer omheen kan.

Wij vroegen Eckhard Elsen ook nog naar wat concrete cijfers in verband met de enorme rekenkracht en data-opslag behoeften.

Tijdens de conferentie bleek dat meer dan 60 procent van het verkeer dat via EGI bekeken werd, wordt gegenereerd door onderzoekswetenschappers. Deze onderzoekers willen de gegevens voor lange tijd bijhouden. Vandaar dat de behoefte aan opslag zo groot is. We spreken hier over vele honderden Petabytes aan gegevens. Dit zal nog groeien tenzij de onderzoekers er iets op vinden om het gegevensvolume compacter te maken.
http://primeurmagazine.com/weekly/AE-PR-06-16-108.html
Sluit venster