03 juni 2016Sluit venster
Requests For Proposals SURFnet8 geopend
Utrecht - SURFnet heeft voor SURFnet8 twee Requests For Proposals (RFP) gepubliceerd. SURFnet8 biedt SURFnet de mogelijkheid in de nabije en verdere toekomst een zeer vooruitstrevend netwerk te blijven leveren aan zijn aangesloten instellingen. In de RFP's wordt beschreven hoe het nieuwe SURFnet8-netwerk eruit moet komen te zien. Aan netwerken worden steeds hogere eisen gesteld door ontwikkelingen in het onderwijs en onderzoek. Capaciteit, flexibiliteit en snelle dienstverlening worden belangrijker door bijvoorbeeld het uitbesteden van diensten naar cloudleveranciers. Daarnaast willen instellingen een netwerk dat grote datastromen aankan, en waarop experimenten mogelijk zijn. Binnen dit netwerk is niet alleen flexibiliteit, maar juist ook stabiliteit van belang. Instellingen willen dat SURFnet inspeelt op al deze vragen met SURFnet8; de volgende generatie van het SURFnet-netwerk.

Voor SURFnet8 zijn veranderingen in de fotonische en in de servicelaag van het SURFnet-netwerk noodzakelijk om aan de vragen van instellingen te kunnen voldoen. Hiervoor heeft SURFnet twee losse Requests For Proposals (RFP) uitgezet naar leveranciers; 1 voor de fotonische laag en 1 voor de servicelaag. De RFP's beschrijven wat leveranciers moeten leveren om (een deel van) het netwerk te vernieuwen. Bij de fotonische laag worden 100 Gbit/s-connecties de standaard, ook in regionale en stedelijke ringen. Daarnaast is automatisch herstel van fotonische kanalen via andere glasvezels een harde eis. De servicelaag moet losse diensten en software om deze diensten te beheren en regisseren bieden.

Op de RFP voor de fotonische laag kunnen leveranciers tot na de zomer reageren. Bij de servicelaag is er ruimte om in dialoog te gaan met leveranciers over de mogelijkheden. Deze procedure duurt zeker tot begin 2017. De beide aanbestedingen zullen tot twee losse contracten leiden waarin netwerkapparatuur, software en bijbehorende diensten zijn opgenomen. Hierbij legt SURFnet de nadruk (in elk geval qua omvang) op de netwerkapparatuur.

Eind 2016 zal het contract voor de fotonische laag worden getekend. In 2017 wordt de migratie van de fotonische laag in gang gezet. Gelijktijdig wordt het contract voor de servicelaag getekend en is er een geleidelijke introductie van deze laag. In 2018 start SURFnet met de pre-productie van het nieuwe, programmeerbare netwerk.

http://www.surf.nl/innovatieprojecten/het-open-programmeerbare-netwerk/project-surfnet8.html
Sluit venster